Welcome to Degao Electromechanical!
400-3485-698 CHINESE| ENGLISH
Contact Us

 

 

Address: Fengcheng 11 Road, Xi’an, China

Website: www.xadegao.com www.dge.net.cn

Tel: 0086 29 86531160 86531158

Fax: 0086 29 86531089

E-mail: master@xadegao.com xadegao@yahoo.com